< Ομιλίες

"ΔΕΣΠΟΤΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡ, Ο ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΚΤΙΣΙΝ ΕΝ ΣΟΦΙᾼ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΣ..." (Η ΟΠΙΣΘΑΜΒΩΝΟΣ ΕΥΧΗ ΤΗΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ)

Ομιλητής:
Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος