< Ομιλίες

"ΕΙ ΕΜΕ ΕΔΙΩΞΑΝ, ΚΑΙ ΥΜΑΣ ΔΙΩΞΟΥΣΙΝ..." (Ἰωάν.15,20)

Ομιλητής:
Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος