< Ομιλίες

"ΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΦΩ ΚΑΤΗΛΘΕΣ ΑΘΑΝΑΤΕ.." (τό κοντάκιο τοῦ ἁγ. Ῥωμανοῦ τοῦ μελωδοῦ)

Ομιλητής:
Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος