< Ομιλίες

"ΧΑΙΡΕ ΣΟΦΩΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΣΑ ΓΝΩΣΙΝ, ΧΑΙΡΕ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΥΓΑΖΟΥΣΑ ΦΡΕΝΑΣ"

Ομιλητής:
Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος