< Ομιλίες

"ΛΑΜΨΑΣ ΕΝ ΤΗι ΑΙΓΥΠΤΩι ΦΩΤΙΣΜΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ..."

Ομιλητής:
Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος