< Ομιλίες

ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Α' Κορινθ.3,9-17)

Ομιλητής:
Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος